تبلیغات


تعبیر خواب برهنه بودن سر زن

اگر مردی خواب دیده باشد که موی زنی ناشناس برهنه یا بدون حجاب است به این علامت است که از طرف نزدیک ترین عضو خانواده اش کار یا رفتاری اشتباه صورت خواهد گرفت که نتیجه ی آن ندامت و زیان است ، بطور مثال ممکن است در یک تجارت آلوده شرکت کند و بخشی از مالش را از دست بدهد یا بطور مثال ممکن است در یک ضیافت و جمعی حاضر شود که موضوع آن گناه و آلودگی است و بطور کلی شامل سایر تصمیمات و قصاوت ها بد و بدون منطق است ، اگر با دیدن چنین صحنه ای ناراحت شدی و سعی داشتی به کسی که حجاب از سر برداشته کمک یا نصیحت کنی خوب است و به علامت قوت و زیادی مال در آینده است ، اگر زنی را دیدی که موی سر بیرون انداخته و با شما صحبت میکند در حالیکه ناله میکند و یا غمگین است تعبیر این است که از شیطان و پری بترسد. برخی از معبران دیدن چنین رویایی را کم شدن طول عمر و همچنین نزدئیک شدن به برخی از بلاها تعبیر کرده اند .اگر ببینی که کسی در مقابل شما از عمد سر خود را برهنه میکند و شروع به طنای کردن میکند تعبیر این است که روزی به رنج و سختی پیدا میکند.

تعبیر خواب برهنه بودن موی سر مرده

سوال : خواب دیدم با نامزدم در یک پارک زیبا مشغول تفریح کردن و پیاده روی بودیم که ناگهان باد بسیار شدیدی شروع به وزیدن کرد و روسری من را باد برد و فروی باد بند آومد و همه داشتند به من نگاه میکردند ، خیلی خجالت کشیدم و مجبور شدم گوشه ای بنشیینم ، بعد یه مردی دوان دوان رفت و روسری ام را که بر بالای درختی گیر کرده بود بهم داد . تعبیرش چی میشه؟

پاسخ: این خوب است و نشان میدهد با این حال که در دنیا و بیشتر در زندگی گذشته تان اشتباهات و گناهان بزرگ یا کوچکی را مرتکب شده ای ، خدای باری تعالی گناهانتان را عفو کند و به سعادت می رسید ان شاءلله

استاد مدنی نوشته اند چنان چه خواب دیده باشی سر خودت برهنه است و در میان مردم و یا در یک جمع هستی تعبیر این است که در دین و ایمانت سستی ظاهر شود و ممکن است مرتکب اعمالی شوی که بعد از آن نتیجه اش عذاب وژدان باشد ، اگر با دیدن خودت در چنین صحنه ای ترسیدی و سعی بر آن داشتی موهای سرت برا بپوشانی خوب است و بیان میدارد که در راه حق تعالی غزا کنی و خیرات، اگر خواب دیدی موی سر یکی از فرزندان دخترت برهنه است و از این بابت آشفته شدی تعبیر این است که از هول قیامت بترسی و توبه کنی و از آن ترس ایمن شوی، و اگر با دیدن چنین موقعیتی خشمگین شوی فریاد کنی و یا نیتت امر به معروف باشد بسیار خوب است و تعبیر این باشد که به کارهای خیر زیادی مشغول شوی و از آن ها منفعت ببینی

تعبیر خواب برهنه بودن موی سر مرده چیست ؟ در این باره استاد طباطبایی گفته اند چنان چه این فرد (زن) از بستگان نزدیک و یا دور باشد نیکوست و تعبیر این است که از طول عمر او به دیگران فایده می رسد همچنین نشان دهنده ی حاجت روا شدن ، فراخ شدن روزی و رزق و سعادتمند شدن در همین دنیا نیز می باشد.و اما اگر از غریبه ها بود بر سه وجه مختلف است اولی دشمنی و یا کینه توزی ، دومی دشوار شدن کارها و اهداف مهم و و یا سختی آن و سومی زیان رسیدن

تهیه کننده :

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار