تبلیغات


تعبیر خواب بوسیدن: ۲۴ تعبیر دیدن بوسه و بوسیدن در خواب

همه ما معمولا بوسیدن را در خواب می‌بینیم. تقریبا هر کس چندین بار این خواب را دیده است. بوسیدن در خواب می‌تواند نماد عشق، هماهنگی، رضایت، صلح، آرامش و محبت باشد. همچنین دیدن بوسیدن در خواب می‌تواند نشان دهنده نیاز به حضور عشق بیشتر در زندگی شما باشد. معمولا تعبیر خواب بوسیدن را نشانه ای از شادی و رضایت خواب بیننده است.

alt

اگر در خواب خود ببینید که در آستانه بوسیدن کسی قرار دارید و از خواب بیدار شوید، این خواب نشان دهنده آن است که شما از احساسات آن فرد نسبت به خودتان مطمئن نیستید. اگر در خواب ببینید که کسی شما را می‌بوسد و شما از این کار رضایت ندارید یا از بوسیدن کسی خوشحال و راضی نیستید، این خواب نشان دهنده نوعی نگرانی و عدم رضایت در زندگی شما است.

اگر در خواب فرد دیگری را در حال بوسیدن ببینید، تعبیر آن است که شما در کار دیگران اکثرا دخالت می‌کنید. با ما همراه باشید تا برخی از تعبیر خواب بوسیدن را با هم بخوانیم.

تعبیر خواب بوسیدن ۱.تعبیر خواب بوسیدن کسی یا بوسیده شدن از جانب کسی

این خواب نشان دهنده آن است که در آینده نزدیک شور و هیجان عشق در زندگی شما تجلی می‌یابد. برخی اوقات این خواب به این معناست که شما باید زمانی را به آرمیدن و مراقبت کردن از خودتان اختصاص بدهید تا بتوانید قادر به تغییر ادامه مسیر زندگی خود باشید.

۲. تعبیر خواب بوسیدن عاشقانه و پرشور

اگر در خواب ببینید که فرد دیگری را عاشقانه و پرشور می‌بوسید، این خواب نشان دهنده نارضایتی شما از زندگی است. شاید اکنون زمان آن رسیده که چیزی را تغییر بدهید.

تعبیر خواب سقوط هواپیما: ۱۲ تعبیر دیدن انفجار و تصادف هواپیما در خواب

۳. تعبیر خواب بوسیدن معشوق در ملا عام

اگر در خواب ببینید که شریک عاطفی خود را در حضور دیگران می‌بوسید، این خواب نمادی از گشادگی و رهایی شما در ابراز عواطف و احساساتتان است.

۴.  بوسیدن معشوق در تاریکی

اگر در خواب ببینید که دلدار خود را در جایی تاریک می‌بوسید، این خواب به شما هشداری در مورد رفتار شریک عاطفی تان می‌دهد. شاید او کارهایی مشکوکانه انجام می‌دهد که شما آنها را تایید نمی‌کنید.

 تعبیر خواب انار: ۷ تعبیر دیدن انار در خواب

۵. تعبیر خواب بوسیدن یک غریبه

اگر در خواب ببینید که فردی غریبه و ناشناس را می‌بوسید، این خواب به شما هشدار می‌دهد که از قرار گرفتن در موقعیت یا نشان دادن رفتاری که معمولا مورد تایید خودتان نیست پرهیز کنید. شاید قرار است کاری را انجام بدهید و بلافاصله از انجام آن پشیمان بشوید. شاید اقدامات شما تاثیری جبران ناپذیر بر آوازه و شهرت شما وارد خواهند آورد.

اگر غریبه‌ای که در خواب در حال بوسیدن او بودید فردی بسیار جذاب باشد، این خواب احتمالا نمادی از احساسات و امیال سرکوب شده شما خواهد بود. شاید شما شدیدا دوست دارید که با کسی وارد رابطه‌ای شده و با او بسیار صمیمی شوید.

بعلاوه این خواب نشان دهنده گشایش شما در برابر افرادی است که شرایط رابطه برقرار کردن را دارند و نمادی از آمادگی شما برای این است که فرصت و شانسی را به آنها بدهید و با آنها وارد رابطه بشوید.

۶. تعبیر خواب بوسیدن یک کودک

اگر در خواب ببینید که کودکی را می‌بوسید، این خواب نشان دهنده لحظاتی صلح آمیز و آرامش در روزهای آتی است. بالاخره شما زمانی را به خودتان اختصاص خواهید داد.

۷. تعبیر خواب بوسیدن کودکان

اگر در خواب ببینید که گروهی از کودکان را می‌بوسید، این خواب نشانه‌ای خوشایند است و نمادی از شادی، خوشحالی و رضایت در آینده‌ای نزدیک به شمار می‌رود. احتمالا شما مشکل یا مسئله خاصی نخواهید داشت و در نهایت قادر هستید در آرامش به استراحت بپردازید و استرس انباشته شده در نتیجه دوران گذشته را رها خواهید کرد.

 تعبیر خواب آسانسور: ۹ تعبیر دیدن آسانسور و بالابر در خواب

۸. تعبیر خواب گیر افتادن در هنگام بوسیدن دیگری

اگر در خواب ببینید که به هنگام بوسیدن دیگری گیر می‌افتید و کسی مچ شما را می‌گیرد، این خواب معمولا نشانه‌ای بدیمن است و نماد خیانت از سمت کسانی به شمار می‌رود که به شدت به آنها اطمینان دارید. شاید افرادی در اطراف شما وجود دارند که فقط وانمود می‌کنند دوست شما هستند و در اصل به دنبال فرصتی هستند تا شما را فریب دهند یا از شما به شکلی استفاده کنند. این کارهای آنها موجب رنجش شما شده و شما را بسیار آزرده و ناراحت می‌کند.

۹.  بوسیدن کسی که بسیار دوستش دارید

اگر در خواب خود را در حال بوسیدن کسی ببینید که در زندگی واقعی محبوب شما است و شما به شدت دوستش دارید، این خواب نشانه‌ای خوش یمن است و احتمالا از دست یافتن به هدفی مهم در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد. این خواب شما را تشویق می‌کند تا تلاش بیشتری به خرج بدهید زیرا موفقیت در چند قدمی شما ایستاده است.

برخی اوقات هم این خواب به این مفهوم است که شما در آینده‌ای نزدیک در زندگی واقعی خود با این فرد رابطه برقرار خواهید کرد.

تعبیر خواب بوسیدن

۱۰. تعبیر خواب زوجی که یکدیگر را می‌بوسند

اگر در خواب خود را در حال تماشای زوجی ببینید که در حال بوسیدن یکدیگر هستند، این خواب نشانه خوبی نیست و از ماجراهای ناخوشایندی خبر می‌دهد که به زودی در زندگی شما رخ می‌دهند. شاید ماجرای ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد که عواقبی همیشگی در زندگی شخصی یا حرفه‌ای شما بر جای می‌گذارد.

 تعبیر خواب زامبی: ۵ تعبیر دیدن مردگان متحرک در خواب

۱۱. بوسیدن یک حیوان

اگر در خواب ببینید که حیوانی را می‌بوسید، این خواب نمادی از شادی و آرامش در آینده‌ای نزدیک است.

۱۲. تعبیر خواب بوسیدن یک بیگانه

بوسیدن یک فرد بیگانه در خواب نشانه‌ای خوب است و از موفقیت و پیروزی شما بر رقیبان خبر می‌دهد.

۱۳. تعبیر خواب بوسیدن دست کسی

اگر در خواب ببینید که بر دست کسی بوسه می‌زنید، این خواب نشانه خوبی نخواهد بود و نمادی از تحقیر و شرمساری در روزهای آینده به شمار می‌رود.

 تعبیر خواب هواپیما: ۱۴ تعبیر دیدن تصادف و سقوط هواپیما در خواب

۱۴.  بوسیدن پاهای کسی

اگر در خواب ببینید که بر پاهای کسی بوسه می‌زنید، این خواب هم نشانه‌ای ناخوشایند است. این خواب نشان دهنده آن است که کسی رفتاری غیرعادلانه با شما دارد. شاید کسی شما را تحقیر می‌کند یا بی‌انصافی در حق شما می‌کند. این کارها نگرانی و استرس بسیار زیادی را در روزهای آینده برای شما به همراه می‌آورد.

۱۵. تعبیر خواب بوسیدن گردن کسی

اگر در خواب ببینید که بر گردن کسی در خواب بوسه می‌زنید یا کسی گردن شما را در خواب می‌بوسد، این خواب نشانه‌ای از شور و هیجان بسیار زیاد و میل جنسی شدیدی است که شما درون خودتان تجربه می‌کنید.

۱۶. تعبیر خواب بوسیدن گونه کسی

اگر در خواب ببینید که گونه کسی را می‌بوسید، این خواب نشانه‌ای از دوستی، احترام یا حتی ستایش آن فرد است.

۱۷.  بوسیدن لب‌های کسی

اگر در خواب ببینید که لب‌های کسی را می‌بوسید، این خواب نمادی از بهبود روابط و تعاملات شما در آینده‌ای نزدیک است.

این خواب نشان می‌دهد که شما منتظر شنیدن خبر مهمی در رابطه با شغل خود هستید.

تعبیر دیگر این خواب هم انتظار شما برای دریافت پاسخ سوالی است که از کسی پرسیده اید.

 تعبیر خواب میوه: ۶ نشانه شناسی و تعبیر دیدن انواع میوه در خواب

۱۸ بوسیدن معشوق فرد دیگری

اگر در خواب ببینید که شریک عاطفی فرد دیگری را می‌بوسید، این خواب احتمالا نشان دهنده تمایل شما به قرار گرفتن در رابطه‌ای عاشقانه و داشتن رابطه‌ای متعهدانه با کسی است.

شاید این خواب نشان دهنده آن است که شما به خوشحالی کسی که در رابطه‌ای عاشقانه قرار دارد حسادت می‌کنید.

برخی اوقات هم این خواب نمادی از رفتار نادرست شما و فقدان کمال است.

۱۹. تعبیر خواب بوسیدن همسرتان

اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌بوسید، این خواب نشانه‌ای خوب است و ازدواجی شاد و موفق توام با احترام، عشق و هماهنگی را نشان می‌دهد.

۲۰. تعبیر خواب بوسیدن دشمن

اگر در خواب خود را در حال بوسیدن کسی ببینید که فکر می‌کنید دشمن تان است، این خواب هم نشانه‌ای خوب است و حاکی از آن است که در نهایت صلح و آشتی بین شما دو نفر برقرار می‌شود. شاید حتی قادر شوید اختلاف موجود را هم حل کنید.

۲۱. تعبیر خواب بوسیدن یک دوست

اگر در خواب ببینید که دوست نزدیکی را می‌بوسید، این خواب معمولا نشان دهنده احترام و حتی تحسین شما نسبت به وی است.

این خواب نیاز شما به نزدیکی عاطفی و صمیمانه را نشان می‌دهد که احتمالا جای آن در زندگی واقعی تان خالی است.

برخی اوقات هم این خواب نشان دهنده علاقه و جذابیت رمانتیکی است که شما نسبت به این فرد در خود احساس می‌کنید.

 تعبیر خواب رودخانه: ۳۰ تعبیر دیدن رود و رودخانه در خواب

۲۲.  بوسیدن یک فرد مشهور

اگر در خواب ببینید که فرد مشهوری را می‌بوسید، این خواب نشان دهنده تمایل و کشش شما به سمت موفقیت در زندگی واقعی تان است.

شاید دوست دارید که برخی از ویژگی‌های یک فرد مشهور را در خود داشته باشید.

برخی اوقات این خواب فقط نشان دهنده جذابیت آن فرد مشهور برای شما است.

۲۳. تعبیر خواب بوسیدن اجباری

اگر در خواب ببینید که کسی تلاش می‌کند تا به اجبار و بر خلاف میل تان شما را ببوسد، تعبیر آن است که شاید کسی شما را وادار می‌کند تا کاری که نمی‌خواهید و بر خلاف میل تان است را انجام بدهید.

شاید این خواب نشان می‌دهد که کسی نظر و عقیده خودش را رک و راست به شما می‌گوید.

۲۴.  بوسیدن کسی که نباید او را ببوسید

اگر در خواب خود را در حال بوسیدن کسی ببینید که نباید او را ببوسید، تعبیر آن است که احتمالا در مورد چیزی احساس گناه می‌کنید. شاید شما رازی دارید که آن را از دیگران پنهان کرده اید.

ترجمه: – فاطمه یحیی

منبع:mydreamsymbolism

تعبیر خواب بوسیدن: ۲۴ تعبیر دیدن بوسه و بوسیدن در خواب

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار