تبلیغات

همه چیز درباره تعبیر خواب قسم خوردن

بر اساس بسیاری از تفاسیر دینی، تعبیر خواب قسم خوردن به دو نوع تقسیم بندی می شود: قسم راست و قسم دروغ. می توان گفت تعبیر قسم راست خوردن در خواب به مثابه خوردن آن در بیداری دلالت بر درستی و راستی فرد خواب بین دارد. ما در این مطلب خود می خواهیم تمامی آنچه را مربوط به تعبیر خواب قسم خوردن است برایتان به طور مفصل توضیح دهیم.

دیدگاه ها و نظرات متفاوتی درباره تعبیر خواب قسم خوردن وجود دارد. واقعیت این است که قسم خوردن چه در خواب و چه در بیداری امر مهمی است سوگند خورنده باید پای آن بایستد. وقتی که شما در خواب خود در حال قسم خوردن درباره هر امری هستید چنانچه سوگند شهادت شما راست باشد دلیلش آن است که به خاطر آن امر خیری به شما می رسد. اما اگر در خواب خود قسم دروغ یاد کرده باشید نشانه آن است که در خود ناپایدار هستید و خداوند نیز کارهای ناپسندانه تان را نبخشیده است.

همان طور که می دانید تعبیر یک خواب به فرایندی گفته می شود که در آن به تمامی رؤیاها و آنچه را که در عالم خواب به عنوان یک ارتباط فرا طبیعی دیده می شود معنا و مفهوم خاص می دهد. بدون شک همه ما به دفعات زیاد برای تعبیر خواب های خود روش های متنوعی را به کار برده ایم. بسیاری از این تعابیر ممکن است رویه زندگیمان را به یک باره تغییر داده و برخی دیگر ممکن است معنا و مفهوم بیهوده ای را به ما القا نمایند. ما در این مطلب خود می خواهیم تمامی آنچه را مربوط به تعبیر خواب قسم خوردن است برایتان به طور مفصل توضیح دهیم.

تعبیر خواب قسم خوردن چیست؟

بر اساس بسیاری از تفاسیر دینی، تعبیر خواب قسم خوردن به دو نوع تقسیم بندی می شود: قسم راست و قسم دروغ. می توان گفت تعبیر قسم راست خوردن در خواب به مثابه خوردن آن در بیداری دلالت بر درستی و راستی فرد خواب بین دارد. اگر شخصی در خواب خود بیند که برای امری قسم راست می خورد نشانه این است که کار خیری را انجام خواهد داد و یا برای کاری خیرات بزرگی می کند.
اگر کسی در خواب خود بیند به خاطر شهادت دادن برای کسی قسم راست می خورد نشانه آن است که کار خیری از جانب وی صورت می پذیرد. همچنین اگر در خواب بی‌گناهی را با سوگند خود از بلا و مصیبتی نجات دادید نشانه آن است همان شخص در بیداری نیز از غم و غصه رهایی می یابد.

تعبیر خواب قسم خوردن به خدا و قرآن

محمد بن سیرین درباره تعبیر قسم خوردن می گوید: اگر شخصی در خواب بیند که قسم می خورد و می داند سوگندش به راست است نشانه آن است که دست به انجام کار خیری می زند. اما اگر بیند که قسم به دروغ می خورد بر خلل افتادن در دینش دلالت می کند. جابر مغربی نیز درباره تعبیر این خواب می گوید: اگر در خواب خود بینید که قسم به راست می خورید تعبیرش آن است که در کارهایتان جز منفعت و خیر هیچ ضرری به شما نمی رسد.

تعبیر خواب قسم به خدا

یقیناً برای شما هم این اتفاق افتاده که در خواب خود با سوگند به خدا می خواهید حرفتان را به کرسی بنشانید. اما آیا می دانید تعبیر خواب قسم به خدا چیست؟
ابن سیرین می گوید: اگر شخصی در خواب خود بیند که قسم به خدا را یاد می کند دلیلش آن است که بدهکاری زیادی دارد و در وام و قرض غرق می شود. اگر در برابر اعضای خانواده خود سوگند به خدا را می خورد نشانه آن است که به زودی مشاجره و اختلافاتی در محیط خانواده به وجود می آید. ابراهیم کرمانی می گوید: چنانچه در خواب خود بینید که قسم دروغ به خدا را در برابر مردم می خورد معنی اش آن است که مردم از تباهی دین وی مطلع می شوند.

تعبیر خواب قسم به خدا به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب قسم به خدا می گوید: اگر کسی در خواب خود بیند که قسم به خدا را به راست یاد می کند نشانه آن است که دیگران به وفاداری اش اطمینان می کنند.

تعبیر خواب قسم دروغ

درباره تعبیر خواب قسم دروغ روایات بسیاری شده است. در بسیاری از کتب دینی این چنین بیان شده که اگر شخصی در خواب خود بیند قسم به دروغ می خورد نشانه آن است که خداوند به او نظر خشم دارد و او را از خیر و منفعت هر دو جهان بی نصیب می کند. مگر آن که آن شخص در بیداری توبه کرده و کارهای بدش روی برگرداند. خالد بن علی محمد العنبری درباره تعبیر خواب قسم دروغ می گوید: اگر شخصی در خواب خود قسم دروغ بگوید علامت آن است که در عالم بیداری شکست خورده و ناامید می شود. ممکن است این شخص گناه های کبیره بسیاری انجام داده که چنین خوابی را دیده است. جابر مغربی می گوید: تعبیر خواب قسم دروغ خوب نیست و نشانه آن می باشد که مورد غضب و خشم پروردگار قرار گرفته اید.

تعبیر خواب قسم خوردن به نان ، تعبیر خواب قسم دروغ خوردن

تعبیر خواب قسم به نان

به طور کلی تعبیر خواب قسم به نان یا هر چیز دیگری نشانه آن می باشد که شخص خواب بین نفاق و دو رویی را دوست دارد.

تعبیر خواب قسم به قرآن

درباره تعبیر خواب قسم به قرآن چه می دانید؟

قرآن یکی از نعمت های ارزشمند الهی است که با وجود آن، آرامش و مرحمتی را که حق ما است به ما اعطا می گردد. قسم به قرآن چه در عالم بیداری و چه در خواب بایستی به راست باشد. چرا که قسم به دروغ موجب می گردد تا آدمی مورد غضب و خشم خدا واقع گردد. دانیال نبی درباره تعبیر خواب قسم به قرآن چنین می فرماید: اگر شخصی در خواب خود بیند که به حق دست روی قرآن گذاشته و قسم راست می خورد نشانه آن است که مورد رحمت پروردگار واقع می شود. اگر جمع زیادی او را در حال انجام چنین کاری ببینند معنی اش آن بود که اهالی یک جمع بر میزان ایمان داری و وفاداری آن شخص پی خواهند برد.ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب بینی که دست روی قرآن گذاشته ای و برای عده ای قسم می خوری اما در دلت به آن سوگند اعتقاد نداری دلیلش آن است که آنچه را که در زبان می گویی با آنچه که در قلب تو است تفاوت دارد.

تعبیر خواب قسم به راست

به طور کلی تعبیر خواب قسم به راست خوب و پسندیده است. اگر کسی در خواب خود بیند که سوگند راست یاد می کند تعبیرش آن می باشد که از هر گناه و آلودگی رهایی می یابد.

مطلب پیشنهادی :

تعبیر خواب قسم حضرت زهرا

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار