تبلیغات

همه چیز در مورد تعبیر خواب خربزه

از دیدگاه معبران غربی تعبیر خواب خربزه را بسته به وضع، رنگ، مزه و کیفیت آن می دانند. خربزه در کل میوه خوش رنگ و لعاب و آبداری است که دیدن آن در خواب نیز می تواند نشانه های بسیار خوبی برای شخص خواب بین داشته باشد. به جرات می توان گفت خوردن این میوه شیرین در خواب نیز همانند بیداری لذت بخش است. اما بایستی بدانید که خواب خربزه متناسب با فصل رسیدن این میوه و وضعیت آن تعابیر متفاوتی دارد. در این بخش از نوشتار با ما همراه باشید تا همه آنچه که در مورد تعبیر خواب خربزه است را بدانید.

تعبیر خواب خربزه چیست؟

معمولاً تعبیر خواب خربزه از دیدگاه معبران بر اساس تغییراتی که در مزه، کیفیت و رنگ آن حاصل می شود متفاوت است. از آنجایی که از خربزه به عنوان میوه عیش و نوش یاد می شود که لذت کاممان را دو چندان می کند به همین علت دیدن این میوه شیرین در خواب نیز دلالت بر کامروایی شخص خواب بین دارد.
اگر شخص در خواب خود بیند که در فصل رسیدن خربزه مشغول خوردن آن است و آن خربزه بسیار شیرین و خوش لعاب است تعبیرش این خواهد بود که شخص خواب بین از شیرینی های زندگی به قدر شیرینی خربزه لذت می برد. بنابراین دیدن خربزه در خواب به وقت رسیدنش بسیار خوب و پسندیده است.

تعبیر خواب خربزه از دیدگاه معبران مختلف

به طور کلی تعبیر خواب خربزه از دیدگاه معبران مختلف نشانه هایی از رشد و باروری شخص خواب بین است. چنانچه فردی در خواب خود خربزه بسیار شیرین بیند تعبیرش برایش خوب و نیکو می باشد. برای مشاهده تعبیر خواب این میوه خوش لعاب از دیدگاه معبران مختلف ادامه مطلب ما را مطالعه کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب خود بینید که در حال خوردن یک خربزه بزرگ هستید نشانه آن است که به همان اندازه بزرگی، از نعمت های خداوند بهره مند می گردید. همچنین در جای دیگر چنین روایت می کند که: اگر شخصی در فصل رسیدن خربزه خواب خوردن آن را ببیند تعبیرش آن است که غم و اندوه از زندگی او دور می شود. زیرا خوردن این میوه در خواب آن هم در فصل خودش به معنی رهایی از غصه های بسیار است. اما اگر بیند که مقداری از خربزه اش باقی مانده است تعبیرش آن است که به همان اندازه باقی مانده، غصه هایش هم باقی می مانند.

تعبیر خواب خربزه بر اساس دیدگاه معبران

برخی معبران دیگر خربزه را نشانه ای از مشکلات می دانند و بر این باورند اگر کسی در خواب خود بیند که شمار زیادی خربزه را جمع آوری کرده است بی آنکه اندکی از آن ها بخورد تعبیرش این خواهد بود که با انبوهی از مشکلات مواجه می شود. چنانچه یکی از خربزه ها را برش بزنید و از آن بخورید معنی اش این است که کامیاب می شوید. همچنین آن ها می گویند دیدن خربزه در غیر فصل آن خوب نیست و نشانه ای جز غم و اندوه برای شخص خواب بین ندارد.

تعبیر خواب خربزه به روایت محمد بن سیرین

ابن سیرین درباره تعبیر خواب خربزه چنین روایت می کند: دیدن خربزه در خواب به خاطر رنگ زردش نشانه ای از بیماری است. بنابراین دیدن خربزه سبز در خواب بهتر از خربزه زرد است. همچنین ایشان تعبیر خربزه بزرگ را بهتر از کوچک آن می دانند.

تعبیر خواب خربزه شیرین به روایت ابراهیم کرمانی

کرمانی می گوید: اگر شخصی در خواب خود بیند که خربزه شیرین می خورد دلیلش آن است که بر غم و اندوهش ظفر می یابد. اما اگر وقت رسیدن خربزه نبود تعبیرش اینگونه است که به اندازه همان خربزه به غصه گرفتار می شود.

اما صادق(ع) نیز درباره دیدن خربزه در خواب می فرمایند: دیدن این میوه در خواب بر 5 چیز دلالت دارد:

بیماری زن غم مال و منفعت عیش و خوشگذرانی

تعبیر خواب خربزه برای زن باردار

تعبیر خواب خربزه برای زن باردار

دیدن خواب خربزه برای زن باردار بسیار خوب است. به خصوص اگر فصل رسیدنش باشد. اگر زن بارداری در خواب خود بیند که خربزه بزرگ و آبدار می خورد نشانه این است که فرزندی صالح و خوش قدم و شیرین زبان به دنیا می آورد.
جابر مغربی نیز درباره دیدن خربزه برای زن باردار چنین می گوید: اگر زنی آبستن باشد و در خواب خود خربزه ای به طعم شیرین بخورد دلیلش آن است که به راحتی فارغ می گردد. اما دیدن خربزه لک دار برای زن باردار خوب نیست.

تعبیر خواب خربزه گندیده

آیا درباره تعبیر خواب خربزه گندیده چیزهایی شنیده اید؟

می توان گفت برای کسانی که در خواب خود خربزه گندیده می بینند این خواب می تواند یک هشدار بدی باشد. زیرا دیدن خربزه گندیده می تواند نشانه ای از فرصت هایی باشد که شخص خواب بین آن ها را از دست داده است.

تعبیر خواب خربزه خریدن

خربزه خریدن در خواب به فرصت های جدید و ایده آل دلالت دارد. اگر دختر مجردی در خواب بیند که خربزه شیرین و آبدار خریده است تعبیرش آن است که پیشنهاد ازدواج از یک فرد موفقی دریافت می کند که در نهایت منجر به پیوند عاطفی بین آن ها می شود. در بسیاری روایات دیگر آمده است که خریدن خربزه بر یک سفر طولانی دلالت دارد که موفقیت های بسیاری به دنبال دارد. اگر در خواب خود بینید که در حال خریدن خربزه هستید و از خرید خود راضی و خوشحالید تعبیرش آن است که یک سفر طولانی مدت با موفقیت های چشمگیری در انتظار شما است.

تعبیر خواب خریدن خربزه ، تعبیر خواب خربزه سبز و خربزه خراب و گندیده

چنانچه زن متأهلی در خواب خود بیند که مشغول خریدن خربزه است معنی اش آن است که زودی باردار می شود.

تعبیر خواب خربزه سبز

بسیاری معبران تعبیر خواب خربزه سبز را چنانچه شیرین و آبدار باشد بسیار نیکو و پسندیده می دانند.

تهیه کننده :

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار