تبلیغات

تعبیر خواب نبات و چای نبات – خوردن نبات زعفرانی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب نبات و چای نبات – خوردن نبات زعفرانی در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی تعبیر خواب نبات و چای نبات – خوردن نبات زعفرانی در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب نبات و خوردن نبات و خریدن و فروختن نبات و خوردن چای نبات و نبات و شیرینی و نبات ابن سیرین و نبات برای زن باردار و نبات هدیه گرفتن و نبات دادن به مرده …

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نباتات زمین درخواب چهار وجه است.

اول: مال و نعمت.

دوم: بزرگی و جاه.

سوم: منفعت خوش.

چهارم: زیادتی حرمت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن هر نباتی به وقت خود، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود، دلیل بر فزونی مال و جاه بود به قدر سطبری و باریکی و بلندی و کوتاهی.

اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

تعبیر خواب نبات جلاب (شربتی که با نبات تهیه شود)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است.

اول: سخن خوش.

دوم: بوسه دادن،

سوم: مال.

چهارم: فرزند.

پنجم: دوست.

**************************************************

(بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار