تبلیغات

تعبیر دیدن مار در خواب: ۹ نشانه شناسی تعبیر مار در خواب

مارها موجوداتی بسیار قدرتمند و تحریک کننده ای هستند و وقتی به خواب شما می آیند نه تنها نشان دهنده اهمیت بالای خواب شما هستند بلکه نشان می دهند که این خواب از فرصتی عالی برای رشد خبر می دهد. در این نوشتار با ما همراه باشید تا تعبیر دیدن مار در خواب را بدانید.

تعبیر دیدن مار در خواب

تمامی تفاسیر و تعبیر دیدن مار در خواب در نهایت به ارتباطات و اسطوره های مورد قبول خواب بیننده وابسته خواهد بود و مقالات متعدد تعبیر خواب و دایره المعارف ها تنها مفهومی کلی از آن نماد را ارائه می دهند. با این وجود، نماد مار در خواب بر قواعد و مفاهیم کلی استوار نیست و مفهوم آن با توجه به فرهنگ ها و افراد گوناگون متغیر خواهد بود.

در اینجا ایده های متعددی را در اختیار شما قرار می دهیم تا به کمک آن بتوانید تعبیری مثبت یا منفی از دیدن مار در خواب خود را بدست آورید.

 تعبیر خواب نان و گندم: ۱۵ تعبیر دیدن نان و گندم در خواب

۱. تعبیر خواب نیش مار

مارگزیدگی در خواب نماد ” مار در چمن” و به عبارت دیگر موقعیت های خطرناکی است که در انتظار شما هستند. همان چیزهایی که خواب بیننده هرگز متوجه آمدن آن ها نمی شود و در حالیکه انتظارش را ندارد، توسط آن ها گزیده می شود.

دوستانی که خیانت می کنند، عشق هایی که ناتمام رها می شوند یا مشکلات کاری یا خانوادگی که به گونه ای غیرمنتظره ظاهر می شوند از جمله این موقعیت ها هستند.

۲. پوست انداختن مارها

خوردن یا بلعیدن دم مار توسط خودش یک نماد کیمیاگری معروف است که به نام اوروبروس نیز شناخته می شود. فریدریش آگوست ککوله فُن اشترادونیتس ( شیمیدان شیمی آلی) خوابی دید که در آن ماری در حال خوردن دم خود بود و حلقه ای را بوجود آورده بود. پس از آن وی موفق به کشف ساختار مولکول بنزن شد و از آن پس اوروبروس در سالنامه های علوم چاپ می شود.

کارل گوستاو یونگ اوروبروس را به شکل یک ماندالا یا طرح هندسی اولیه ای برای قانون بازگشت بی پایان در نظر گرفت. در ذهن یونگ، اوروبروس نمادی از یک بازی خطی و محدود نیست که از اولین پرتاب در لحظه تولد تا آخرین تیر دروازه در لحظه مرگ بازی می شود بلکه زندگی حالتی پویا و متحرک از تغییر، زایش و تحول بی پایان است.

بنابراین دیدن اوروبروس در خواب نشان دهنده زمان تغییر و تحول برای خواب بیننده است و لزوما اوروبروس نباید آنطور که در تصاویر موجود دیده می شود، در خواب هم ظاهر شود. دیدن پوست انداختن مار در خواب نیز نمادی شبیه به اوروبروس است و می تواند به این معنا باشد که خواب بیننده در حال زدودن بندهای یک زندگی قدیمی و ساختن پوستی جدید متناسب با رشد خود است.

 تعبیر خواب عشق و عاشقی: ۱۴ نشانه شناسی دیدن خواب های عاشقانه

دیدن مار در خواب می تواند هشداری برای خواب بیننده باشد تعبیر دیدن مار در خواب ۳: هشدار و ترس

بدون تردید مار زندگی فرد را در معرض خطر قرار می دهد و به این ترتیب می توان دیدن مار در خواب را به عنوان نمادی برای هشدار نیز در نظر گرفت. این هشدار می تواند با نشانه هایی که در شغل یا زندگی شخصی فرد مشاهده می شود نیز در ارتباط باشد.

با این وجود، مارها نیز همچون عنکبوت ها اغلب در هیچ جای دنیا موجوداتی خوش نام نیستند- حتی آن دسته از آن ها که هیچ خطری برای انسان ها به همراه ندارند.

در صورتیکه دیدن مار در خواب ترس و وحشت را در شما برانگیزد، پس می توان آن  را معیار خوبی برای سنجش آن ترس در نظر گرفت. آیا این ترس واقعی است؟ آیا تهدیدی معنادار برای خواب بیننده وجود دارد و آیا می توان این ترس را هشداری شهودی دانست؟

یا این ترس چیزی جز یک اضطراب و نگرانی بی معنی و غیرمنطقی نبوده است؟ آیا این ترس بهانه ای است برای چنگ زدن به سبکی از زندگی که فرد طبق اصول و قواعد آن پرورش یافته است تنها با هدف حفظ امنیت و فرار از جدا کردن خود از پوسته قدیمی و تجربه نکردن ناشناخته ها؟

 تعبیر خواب پایان جهان: ۴ نشانه شناسی از دیدن روز قیامت و آخرالزمان در خواب

تعبیر دیدن مار در خواب ۴: نماد جنسیت

بیان فیزیکی نهفته در مار – شکل بدن، زبان متحرک و ویژگی های فیزیکی مشابه دیگر- آن را به نمادی از جنسیت تبدیل کرده است.

علاوه بر این حقیقت واضح و مسلم، توجه به کارهای مار در خواب و شناسایی اطلاعات جنسی ارسال شده از سمت مار بسیار مهم است.

مارها در تلاش هستند تا وارد بدن خواب بیننده شده و تمام آن را در بر بگیرند که این رفتار از رابطه ای خبر می دهد که منحصرا ریشه در رابطه جنسی دارد.

اگر در خواب ببینید که ماری شما را خفه می کند، این خواب از موقعیتی سرکوب کننده، اجباری و خطرناک حکایت می کند که در کمین شما است.

با این وجود، اگر خواب بیننده فردی است که فعالیت جنسی ندارد و  دیدن خواب مار برای او ترسناک بوده است، این خواب نشان دهنده تحقق آرزوی شما برای برقراری ارتباطی نزدیک و صمیمانه با فرد دیگری است.

۵. تعبیر دیدن مار در خواب نمادی از عقل و خرد

مارها موجوداتی زیرک و اسرارآمیز هستند که فقط در باغ وحش ها، تلویزیون یا بطور اتفاقی در جنگل هایی مهیب و ترسناک دیده می شوند. این فراست و زیرکی مار است که ترس ناشی از دیدن آن را افزایش می دهد.
با این وجود، توانایی مار در پنهان کردن خودش دقیقا همان چیزی است که در برخی از فرهنگ ها و در میان بعضی از افراد آن را به نمادی از خرد تبدیل کرده است.

برای مثال، ستاره شناسان چینی افرادی که تحت نشانه مار متولد می شوند را مظهر خرد، نفسانیت و سیاست می دانند. کوئتزالکواتل ( یکی از خدایان منطقه آمریکای میانه) میان بهشت و قلمروهای زمینی اش در رفت و آمد بود.

مار کبرا نماد خرد است.

دیدن مار در خواب به عنوان موجوداتی که نماد دانش شهودی هستند، از خواب ببیننده می خواهد که بر بعد شهودی خود متمرکز شود.

دیدن مار در خواب – حتی در حالتی ناخوشایند- می تواند هشداری باشد از اینکه اطلاعات شهودی خواب ببینده را در بر می گیرند اما وی از آن ها غفلت می کند. دیدن مار به شکلی غیرمنتظره در میان چمنزار به این معناست که خواب بیننده نشانه هایی که از راه شهود خود دریافت می کند را مهم می شمارد.

فرد دیگری نیز ممکن است با توجه کردن به تمامی کلمات برجسته و مهمی که در خواب مار با آن ها روبرو می شود و همچنین با دقت به نمادهای برجسته ای که مار در خواب نشان می دهد به خرد دست یابد.

۶. رشد و بازآغاز

مارها اغلب نشانگر تغییری در زندگی یا شروعی تازه هستند. اگر زندگی‌تان دچار مشکل شده است، خواب مار دیدن ممکن است نحوه‌ی کمک کردن ذهن ناخودآگاه‌تان به شما برای کنار آمدن با دشواری‌های زندگی را نشان دهد.

۷. اضطراب‌های ناخودآگاه

مارها مادامی در خواب‌های شما ظاهر می‌شوند که عواطف‌تان لطمه خورده باشد. آن‌ها نشانگر چیزهایی هستند که موجب استرس، اندوه، یا خشم می‌شوند.

۸. تعالی و برتری

مار در خواب ممکن است نشانه‌ی ارتقاء به سطح بالاتری از آگاهی باشد.

۹. خواسته‌های سرکوب شده

مار همچنین می‌تواند نشان دهنده‌ی درونی‌ترین خواسته‌های شما باشد. اگر در خواب مار نیش‌تان بزند، ممکن است هشداری باشد به شما که در بیداری به دنبال برآورده کردن آن خواسته‌ها باشید.

نتیجه گیری در مورد تعبیر دیدن مار در خواب

خواب بینندگان اغلب در پی یافتن پاسخ به نمادهایی هستند که در خواب می بینند و این پاسخ ها را جستجو می کنند.

با این وجود، تنها دایره المعارفی که می تواند معنایی دقیق از رویای شما ارائه دهد درون ذهن شما قرار دارد چراکه معنا و مفهوم هر نمادی با توجه به ذهن خواب بیننده منحصر به فرد و یگانه است.

از آنجایی که تعابیر و تفاسیر متعددی از جمله خرد، جنسیت، تحول و ترس برای مار وجود دارد، می توان گفت خواب مار یادآوری دقیق از حقیقت وضعیت یا شرایط پیشین شما است.

ترجمه: – فاطمه یحیی و کامروا ابراهیمی

منبع:exemplore و exemplore

تعبیر دیدن مار در خواب: ۹ نشانه شناسی تعبیر مار در خواب

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار