تبلیغات


تعبیر خواب گرسنگی – گرسنه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گرسنگی مرده - تعبیر خواب غذا دادن به گرسنه - تعبیر خواب گرسنگی اموات - تعبیر خواب نوزاد گرسنه - تعبیر خواب مرده گرسنه باشد

گرسنه بودن در خواب چه مفهومی به همراه دارد؟

سرویس سرگرمی – گرسنگی یا تشنگی از موضوعاتی هستند که در خواب دیده نمی‌شوند بلکه بایستی آن‌ها را احساس کرد. گرسنه بودن همواره نماد قحطی و بیچارگی است. آنگونه که حضرت دانیال درباره گرسنگی می‌گوید سیری از نان بهتر از گرسنگی بود. با تعبیر خواب گرسنگی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید. برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

ج ث ت پ ب الف آ ز ر ذ د خ ح چ ظ ط ض ص ش س ژ ل گ ک ق ف غ ع ی ه و ن م تعبیر خواب گرسنگی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خویشتن را گرسنه و ضعیف بیند، دلیل است گناه و معصیت کند. بهتر آن است کسی خود را به حال اعتدال بیند، چنانکه نه سیر بود و نه گرسنه. محمدبن سیرین گوید: اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد، دلیل حرص است. جابرمغربی گوید: اگر دید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرسنگی بر چهار وجه است. بیچارگی و تنگدستی حرص و آز گناه طمع داشتن به مردم بيتون مى‌گويد: ديدن افراد گرسنه در خواب، به معناى نارضايتى از محيط اطرافتان است. برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه گرسنه هستيد، به اين معنا است كه در كارتان پيشرفت مى‌كنيد.

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار