تبلیغات


تعبیر کامل خواب دزد و دزدی کردن از منابع مختلف

خواب دیدن یکی از چیزهایی است که همه ما آن را تجربه کرده ایم و اکثرا هم به دنبال تعبیر خواب خود می افتیم. شاید یکی از خواب های عجیب و غریب دیدن دزد در خواب باشد.

اگر شما هم تا به حال این تجربه را داشته اید و خواب دزد را دیده اید، ما را در این مقاله از پارسی نو همراهی کنید. در این مقاله سعی کرده ایم تعبیر خواب دزد را در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهیم.

مثلا فرار از دزد در خواب چه تعبیر دارد را آورده ایم. همینطور تعبیر دزد در خواب از نظر معبران مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم. مثلا تعبیر دزد در خواب ابن سیرین را آورده ایم.

تعبیر دزدیده شدن در خواب چیست؟

دزد در خواب يا دوست است يا مهمان است و يا مسافر و از اين سه خارج نيست. در خواب هاي ما آنچه دزد مي دزدد مهم نيست و …

هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد.

اين ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید.

اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و يا نامه ای دریافت می کنيد به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

تعبیر دیدن دزد در خواب از نظر معبران معروف

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر راهزن، مردی است که با مردم دعوا و درگیری می‌کند.
اگر ببینی راهزنی مال و اموال بسیاری از تو برده است، یـعـنـی با شخصی ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی و تو را عزیز و گرامی می‌دارد و به اندازۀ مال و اموالی که از تو برده است، به تو سود و منفعت می‌رساند، ولی ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی راهزن چیزی از تو دزدیده است، یـعـنـی آن شخص به تو دروغ می‌گوید (تعبیرهای مختلف).

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی مشغول حرکت در راهی هستی ولی گرفتار راهزن‌ها شده‌ای و تو را کشته و به قتل رساندند، یـعـنـی خبر مصیبت‌باری به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی راهزن‌های زیادی تو را محاصره کرده‌اند، ولی نتوانستند چیزی از تو ببرند، یـعـنـی طوری بیمار می‌شوی که احتمال دارد از دنیا بروی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).
امام صادق (ع) می‌ فرمایند : تعبیرهای راهزنی عبارتند از: ۱- جنگ و خصومت ۲- دروغ گفتن ۳- بیماری و تباهی عیش.

تعبیر خواب دزد از دید یوسف پیامبر (ع)

دیدن دزد فتنه بود.

تعبیر خواب دزد از دید دانیال نبی

تعبیر خواب دزدیدن بچه: در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید.

تعبیر خواب دزد از دید منوچهری تهرانی

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست.

تعبیر خواب دزد از دید معبران غربی

اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

تعبیر خواب دزدی : اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.

تعبیر خواب اتهام دزدی : اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.

تعبیر خواب دزیده شدن وسایل خانه , تعبیر خواب دزدیدن پول

اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.

تعبیر خواب دزدی کردن : اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.

تعبیر خواب دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید.

اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می‌کنید یا او را دستگیر می‌سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.

دیدن دزد در خواب نشانه بیماری، کمبود و یا ناراحتی جسمانی است.

اگر در خواب دزد سیاه پوستی را مشاهده کردید. شما زا ناحیه صفرا رنج می‌برید.

اگر در خواب پوست دزد به رنگ سرخ بود بیماری مربوط به خون شخص بیننده خواب است.

تعبیر خواب فرار کردن از دزد

آنلی بیتون می‌ گوید : اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

تعبیر خواب دزدی کردن

آنلی بیتون می‌ گوید :

اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.
اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.
اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.
اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.
اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می‌کنید یا او را دستگیر می‌سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.

لوک اویتنهاو :

دزدیدن طلا : خبرهای بد
دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید

تعبیر خواب دزد زدن به جایی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می‌شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

تعبیر خواب دزد یوسف , تعبیر خواب دزدیدن لباس

سایر تعابیر دزد در خواب

تعبیر خواب دزد طلا : از دید کتاب جامع تعبیر خواب طلا در خواب معنی غم واندوه دارد پس کسی که این‌ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می‌کند.

تعبیر خواب دزدیدن ماشین، پول، وسایل خانه : فرقی نمی کند دزد ماشین ، دزد خانه و کفش ، یا طلا و فرش و مغازه ، لباس ، وسایل منزل و …… ، دیدن دزد در خواب نشان از دوست ، مهمان مسافر ، یا شاید هم خوانواده تان چشم انتظار شما باشند.

تعبیر خواب دزد در حال فرار : خانواده یا یکی از دوستانتان کمی از شما دلخور شده است.

تعبیر خواب دزد مسلح : برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی به زودی خواهد افتاد . دست از تلاش بر ندارید.

تعبیر خواب دزدیدن ماشین : بطور کلی و طبق نظر اکثر معبران تعبیر خواب شاهد دزدی ماشین دیگران بودن به آن معنا است که صاحب رویا یک مسیر و یک ماجرای وابستگی و دلبستگی را تجربه می کند

مطالب مشابه : تعبیر خواب زایمان – تعبیر خواب رنگ کردن مو و تعبیر خواب کفش

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار