تبلیغات

تعبیر کامل خواب دیدن مارمولک از منابع مختلف

به طور معمول اکثر افراد بویژه خانمها از مارمولک می ترسند و آن را چندش آور می دانند. برخی اوقات شاید همین ترسیدن از مارمولک باعث می شود تا مارمولک در خواب فرد دیده شود و به این ترتیب تعبیر دیدن مارمولک در خواب برای آن فرد دارای اهمیت می شود.

این که مارمولک در خواب چه معنایی دارد بستگی به خواب فرد دارد که مارمولک را در چه وضعیتی دیده باشد. از جمله رنگ مارمولک در خواب مهم است. مثلا تعبیر مارمولک سیاه در خواب با تعبیر مارمولک بزرگ و خاکستری در خواب متفاوت است. ما در این مقاله از پارسی نو سعی کرده ایم تا معانی کامل وجود این خزنده در خواب را گرداوری کنیم.

اگر در خواب مارمولک ببینیم چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب خزندگان

از تعبیرهایی که در زمینۀ خزندگان وحشتناک و “چِندِش‌آور” آمده است اینطور برداشت می‌شود که : تعبیر کلی خزندگان، دشمن می‌ باشد.
اگر ببینی با خزنده‌ای در حال درگیری هستی، یـعـنـی با دشمن دعوی و درگیری پیدا می‌کنی. اگر ببینی خزنده را کشتی یا زخمی نمودی یا بر او غلبه کردی، یـعـنـی دشمن را نابود کرده یا به او آسیب رسانده و یا اینکه بر او غلبه می‌ کنی، در غیر اینصورت اگر خزنده تو را نابود کرده و یا به تو آسیب رساند یا اینکه بر تو غلبه کرد، تعبیرش این است که دشمن تو را نابود کرده و یا به تو آسیب رسانده یا غلبه می‌کند.

تعبیر کلی مارمولک در خواب

اگر خواب مارمولک ببینید اما هیچ جزئیاتی از خواب‌تان را نتوانید به یاد بیاورید، در آنصورت به تعبیری کلی از خواب مارمولک نیاز خواهیم داشت.

در واقع، این خواب نمادی منفی است و ممکن است نشانه‌ ی هشدار باشد. خیلی زود یکی از نزدیکان به شما فریب‌ تان می‌دهد و به شما حمله می‌کند، بنابراین باید مراقب باشید. ممکن است خبر نداشته باشید اما دشمنان زیادی در زندگی دارید. باید در محل کار خیلی مراقب باشید و به هر کسی اعتماد نکنید چون کسانی نسبت به شما نیات بدی دارند.

تعبیر خواب مارمولک در حال خزیدن

اگر چنین خوابی ببینید، باز هم نشانه‌ی بدی است. این خواب احتمالا هشداری است به شما برای آنکه مراقب باشید چون ممکن است فرد خطرناکی در اطراف شما باشد. این شخص احتمالا می‌خواهد کار بدی با شما انجام بدهد و شاید فرد بسیار شروری باشد.

اما، اگر در خواب ببینید مارمولکی درون سوراخی می‌خرد، در آنصورت خواب شما تعبیر متفاوتی خواهد داشت. در واقع، می‌تواند به معنی آن باشد که تمایلات و فانتزی‌های جنسی شما سرکوب شده‌اند و شما از زندگی جنسی خود رضایت ندارید.

تعبیر خواب مارمولک که روی شما می‌ خزد

اگر چنین خوابی ببینید، ممکن است برای‌تان بسیار معذب کننده‌ و منزجر کننده باشد. ممکن است ترسناک هم باشد. وقتی نوبت به نمادشناسی این خواب می‌رسد، باید بگوییم که یعنی در دوره‌ی پیش رو مجبور خواهید بود با چالش‌ها و دشواری‌های بسیاری روبرو شوید.

هر چیزی در زندگی‌تان غیرقطعی خواهد بود و به خاطر آن نگرانی‌های زیادی خواهید داشت. به خاطر آنکه وضعیت مالی‌تان بسیار بد می‌شود تحت فشار و استرس قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب مارمولک که به شما حمله می‌ کند

اگر در خواب ببینید مارمولکی به شما حمله می‌کند، این خواب نیز بد یمن است. این خواب یعنی شخصی نزدیک به شما چیزی را از شما پنهان خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که برای انجام کاری اشتیاقی قوی دارید اما آن شخص مانع رسیدن شما به آن می‌شود.

اما، این خواب می‌تواند توضیح دیگری نیز داشته باشد. این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که یکی از نزدیکان‌تان وقتی که اصلا انتظارش را ندارید به شما خیانت خواهد کرد. اما، اگر مارمولک در خواب متهاجمانه به شما حمله کند، این خواب می‌تواند هشداری برای ما شما باشد.

تعبیر کشتن مارمولک در خواب

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید مارمولکی را می‌کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می‌آورید. اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می‌کند، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است : یک مارمولک را می‌کشید: پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می‌آورید.

تعبیر مارمولک در خواب از دید معبران غربی

کارل گوستاو یونگ دیدن مارمولک در خواب را از دیدگاه روانشناسی اینگونه بیان می‌کند :

دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر توافق یا تایید است. پاسخ تصمیمی که نیاز دارید بگیرید، بله است.
تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احیا و تجدید است.
دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر غرایز اولیه تان، غذا و … است؛ و نگرانی شما در مورد این احساسات است.
مارمولک ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه‌ ی مثبتش این است که مارمولک نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکن است بیانگر این باشد که جای پایتان محکم است (اصیل هستید)
تعبیرگری می‌گوید: مارمولک در خواب دیدن دلیل بر مردی است که در میان مردم فساد بیندازد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می‌شوند.
یک مارمولک را در قفس می‌ اندازید: شهرت و احترام شما بیشتر می‌شود.
آنلی بیتون گوید: اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می‌رود یا او را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می‌آورد. همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد. و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد.

تعبیر خواب مارمولک , مارمولک بزرگ در خواب

تعبیر خواب مارمولک سبز و خاکستری

برایت می گوید :
دیدن مارمولک خاكستری در خواب، علامت دعوا و نزاع است.
اگر در خواب مارمولک سبز رنگ ببینید، علامت آن است كه باید مراقب خود باشید.

خواب حمله کردن به یک مارمولک

اگر خواب ببینید به مارمولکی حمله می‌کنید، یعنی برای رسیدن به اهداف‌ تان و موفقیت هر کاری انجام می‌دهید. شما به توانایی‌های خودتان باور دارید و هرگز تسلیم نمی‌شوید. شما آمادگی غلبه بر تمام ترس‌ها و موانعی که ممکن است سر راه‌تان ظاهر شوند را دارید.

تعبیر خواب مارمولک آبی

اگر مارمولکی که در خواب دیده‌اید آبی باشد هشداری است که برای حملاتی در آینده‌ی نزدیک آماده شوید. کسی از همکاران‌تان به شما حسادت می‌کند و سعی خواهد کرد به شما آسیب بزند.

خواب فرار کردن از دست یک مارمولک

اگر خواب ببینید از مارمولکی فرار می‌کنید، به معنی آن است که در عالم بیداری از کسی می‌ترسید و از این شخص فرار می‌کنید.

خواب گرفتن یک مارمولک

اگر در خواب مارمولکی را بگیرید، یعنی این که دوره‌ای عالی پیش رو خواهید داشت. بر تمام موانع موجود بر سر راه‌تان غلبه کرده‌اید و حالا زمان لذت بردن است.

شما به استعداد‌های‌تان باور دارید و از بینش و بصیرت‌تان پیروی می‌کنید. شما آمادگی آن را دارید که فصلی جدیدی از زندگی‌تان را آغاز و گذشته را پشت سر رها کنید.

خواب ببینید موفق به گرفتن مارمولک نمی‌ شوید

اگر خواب ببینید سعی می‌کنید مارمولکی را بگیرید اما نمی‌توانید، این خواب به معنی آن است که در دوره‌ی پیش رو بسیار مایوس خواهید شد. شما عاشق هستید و از معشوق خود بیش از حد انتظار داشته‌اید، اما به نتیجه‌ای نرسیده‌اید. به خاطر همین موضوع بسیار ناراحت هستید و نمی‌دانید چگونه بر این یاس و نا امیدی فائق آیید.

خواب زخمی شدن یک مارمولک

اگر خواب ببینید مارمولکی زخمی می‌شود، این خواب نماد مشکلاتی است که ممکن است در ازدواج یا رابطه‌تان به وجود بیاید. این خواب هشداری است به شما تا با شریک عاطفی‌تان درباره‌ی تمام مشکلاتی که ممکن است در رابطه‌ تان وجود داشته باشد صحبت کنید.

 تعبیر خواب مارمولک مرده

اگر مارمولک مرده‌ای را در خواب ببینید، این خواب مفهوم بدی دارد. شخصی که عاشقش هستید احتمالا فریب‌تان می‌دهد و شما از این موضوع خیلی مایوس خواهید شد. این احتمال وجود دارد که شریک عشقی‌تان به شما خیانت کند، و شما باید برای شنیدن این خبر بد از شخصی آمادگی داشته باشید.

خواب ببینید مارمولکی را کشته‌ اید

اگر خواب دیده باشید مارمولکی را کشته‌ اید، این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که بر تمام مشکلات و دشواری‌ هایی که اکنون دارید فائق می‌آیید. شما شخصی قوی و با پشتکار هستید و نتیجه‌ ی تلاش‌ های‌ تان را خواهید گرفت. این خواب همچنین می‌تواند به معنی آن باشد که می‌خواهید دوباره شهرت خوبی به هم بزنید.

دیدن مارمولک در خواب , تعبیر خواب مارمولک روی دیوار

تعبیر خواب مارمولک بسیار بزرگ

اگر در خواب مارمولک بسیار بزرگی را ببینید، به معنی آن است که باید مراقب باشید چون کسی می‌خواهد به شما آسیب بزند.

خواب نگهداشتن مارمولک به عنوان حیوان خانگی

اگر چنین خوابی ببینید، به معنی آن است که هم اکنون در وضعیت خطرناکی قرار دارید. این امکان وجود دارد که فرد بسیار خطرناکی اطراف‌تان باشد پس باید مراقب باشید. احتمالا این فرد خطرناکی یکی از افراد محل کارتان باشد، پس بهترین کار آن است که از او فاصله بگیرید.

خواب مارمولکی در آفتاب

اگر خواب مارمولکی را زیر نور آفتاب ببینید، بسیار خوش یمن است. این خواب نشان از آن دارد که دوره‌ی خارق‌العاده‌ای پیش رو خواهید داشت.

در هر کاری که انجام می‌دهید موفق خواهید شد و از تمام جنبه‌های زندگی‌ تان رضایت خواهید داشت.

خواب خوردن مارمولک

اگر در خواب ببینید مارمولکی را می‌خورید، این خواب نمادی مثبت دارد. معنی‌اش آن است که می‌توانید در دوره‌ی پیش رو انتظار فراوانی و ثروت داشته باشید. وضعیت مالی‌تان بسیار خوب خواهد بود و خوشحال خواهید شد.

خواب مارمولکی که گازتان می‌ گیرد

اگر چنین خوابی ببینید، نماد مشکلات مالی است که انتظار می‌رود به زودی برای‌تان اتفاق بیفتد. غلبه بر این وضعیت آسان نیست، پس باید صبور باشید و باور داشته باشید زمان بهتری از راه خواهد رسید.

خواب جفتگیری مارمولک‌ها

اگر در خواب ببینید مارمولک‌ها جفتگیری می‌کنند، به معنی آن است که باید در دوره‌ی آتی مواظب باشید چون کسی ممکن است به شما حمله کند. این شخص ممکن است یکی از همکاران یا دوستان‌تان باشد.

خواب مارمولکی درون بدن‌ تان

ممکن است این خواب برای‌تان بسیار ناراحت کننده بوده باشد و باید بگوییم که چنین خوابی بد یمن است. معنی‌اش آن است که کسی می‌خواهد از شما سوء استفاده کند، پس نباید به همه‌ی اطرافیان‌تان اعتماد کنید.

خواب تبدیل شدن به مارمولک

این خواب غیرمعمول نشانه‌ی خوبی است و حاکی از آن است که نسبت به ارزش‌های معنوی‌تان آگاه خواهید شد و مسیری درستی را که باید بپیمایید پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب آفتاب پرست

آفتاب‌پرست‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ توانایی‌ و قابلیت‌ شما به‌ سازگاری‌ و انطباق‌ با شرایط و موقعیت‌های مختلف است‌. در بعضی موارد اشاره شده است دیدن آفتاب پرست در خواب به این معنی است که شاید شما احساس‌ می‌کنید که‌ مورد بی‌اعتنایی‌ قرار گرفته‌اید.
شما فردی همه کاره و توانمند در انجام همه امور هستید.
گاهی اوقات نیز تنها بدین معنی است که بر اوضاع مسلط هستید.

مطالب مشابه : تعبیر خواب رقصیدن  تعبیر خواب گریه کردن و تعبیر دزدی کردن

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار