تبلیغات

تعبیر خواب عقاب ، سیاه و سفید و بزرگ و قهوه ای در خانه دیدن در حال شکار

تعبیر خواب عقاب , تعبیر خواب عقاب سیاه , تعبیر خواب عقاب سفید , تعبیر خواب عقاب بزرگ


تعبیر خواب عقاب بزرگ و سفید و سیاه و زخمی و قهوه ای ، تعبیر خواب عقاب در حال شکار در خانه ، تعبیر خواب جوجه عقاب دیدن و حمله کردن عقاب و گرفتن و کشتن عقاب و غذا دادن به عقاب همگی در سایت پارسی زی . با ما همراه باشید.


عقاب در خواب دیدن

امام صادق ع دیدن عقاب در خواب را پادشاهی ستمگر و ظالم می دانند و یا عالمی بی خیر و برکت و بی دین و ایمان و حقه باز. تعبیر خواب زلزله نیز پادشاهی است که مردم را اذیت می کند و به قلاکت می اندازد.


حضرت دانیال ع عقاب را در خواب پادشاهی قوی و با قدرت می دانند که متاسفانه ستمگر است و همه از او می ترسند.اگر در خواب عقابی داشتی و یا کسی به تو هدیه داد تعبیر این خواب این است که اگر عقاب رام و فرمانبردار تو بود تو از نزدیکان پادشاه می شوی.


محمد بن سیرین می گوید که اگر دیدید که عقابی در جایی نشست یعنی که پادشاه در ان منطقه خواهد آمد.اگر مردم منطقه ای عقابی را کشتند یعنی پادشاه ان منطقه یا کشته می شود و یا عزل می شود.


اگر عقاب شما را در بر خود گرفت یعنی اینکه در پناه پادشاه خواهید بود.اگر عقاب از دهان خود چیزی به شما داد تعبیر این خواب این است که به همان مقدار چیزی از پادشاه به شما خواهد رسید.


اگر عقابی بر روی دست شما بود و بلند شد و چیزی که عقاب را با آن گرفته بودید در دست شما ماند ، یعنی که پادشاه به شما ظلم می کند و خشمش شما را می گیرد و ممکن است از مال شما چیزی را به زور بگیرد.


ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر ببینی که عقابی روی سر شما بنشیند تعبیر این خواب این است که شما صاحب پسری می شوید که پادشاه خواهد شد.


تعبیر خواب دیدن خود بر پشت عقاب در حال پرواز این است که برای کسب علم و ثروت به سفری دور خواهید رفت و به هدفتان در این سفر خواهید رسید.


مولف معتقد است که تعبیر خواب عقاب شجاعت و آزادی و شادی و غرو به جا است.تعبیر خواب گرگ ، سیاه سفید خاکستری قهوه ای زخمی+فرار و حمله و جنگیدن با گرگ
تعبیر خواب گرگ ، سیاه سفید خاکستری قهوه ای زخمی+فرار و حمله و جنگیدن با گرگ
امام صادق ع گرگ در خواب را سه چیز می دانند.تعبیر این خواب یا فرزند است یا کنیز ...
ادامه مطلب
 
تعبیر خواب عقاب در حال شکار

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر شکار عقاب را از او بگیرید تعبیرش این است که خزانه پادشاه به دست شما می افتد.اگر عقاب شما را با چنگ و منقار زد تعبیرش این است که با پادشاه به دشمنی خواهید پرداخت.


تعبیر خواب کشتن عقاب

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر عقاب را کشتید و یا پر او را کندید تعبیر این خواب این است که از مال و ثروت پادشاه چیزی به شما می رسد.


اگر در خواب ببینید که عقابی را شکار کرده اید تعبیر این خواب این است که به ثروت فراوانی خواهید رسید و آرزوهایتان براورده می شوند و بر دشمنان خود پیروز خواهید شد.


مولف معتقد است که کشتن عقاب برای بیننده خواب خبری خوب است و نشان از اراده قوی او در انجام کارهای بزرگ است.


آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب ببینی که به عقاب شلیک می کنی تعبیرش این است که چیزی گرانبها را از دست خواهی داد.


تعبیر خواب عقاب در حال پرواز

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب ببینید که عقابی بالای سر شما در حال پرواز کردن است تعبیرش این می شود که شما برای رسیدن به اهداف خود سخت تلاش می کنید و سرانجام موفق خواهید شد.


اگر ببینید که عقابی در حال پرواز است و بر روی قله بلندی در دوردست می نشیند تعبیر این خواب این است که شما به بالاترین مقام ممکن در کشور دست پیدا خواهید کرد.


تعبیر خواب جوجه عقاب

تعبیر خواب دردن جوجه های عقاب در لانه عقاب این است که شما با مردمی بزرگ برخورد خواهید داشت و صاحب ثروت می شوید و از مشورت های دوستان خود به بهترین شکل ممکن استفاده خواهید کرد.


تعبیر خواب خوردن گوشت عقاب

تعبیر خواب خوردن گوشت عقاب داشتن اراده بسیار قوی است که تا آخر عمر همراه شما خواهد بود و شما با این اراده به ثروت زیادی خواهید رسید.


تعبیر خواب عقاب مرده

تعبیر دیدن عقاب مرده در خواب این است که مال و ثروتی که اکنون دارید به زودی از چنگتان در خواهد آمد.


تعبیر خواب دیدن عقاب در خانه

معبرای قدیمی معتقدند که دیدن عقاب در خانه خود نشان از این است که عالمی بزرگ یا پادشاهی به خانه شما خواهد آمد ولی معبران غربی دیدن عقاب در خانه خود را عدم توانایی در بیان افکار خود است.


مطالب تکمیلی


اگر دز خواب ببینی که عقابی را کشته ای نشان از این موضوع دارد که شما به ثروت فراوانی می رسید و تعبیر خواب پس انداز کردن پول در خواب نیز همین تعبیر ار دارد.


دیدن عقاب در خواب به پادشاهی ستمگر اساره دارد و تعبیر خواب درخت نیز می تواند پادشاه باشد.


یکی از تعابیر دیدن عقاب شادی و غرور درست است و خواستگاری در خواب نیز به همین مسئله تعبیر می شود.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار